Please add the following journal/publisher...

Idunn - Norwegian journals

I hope you can include the journals from Idunn http://www.idunn.no/ This is the best source for Norwegian :
Agora
Aktuel nordisk odontologi
Arbeidsrett
Beta
Edda
Ekfrase
Fokus på familien
Heimen
Historisk tidsskrift
Internasjonal Politikk
Jussens Venner
Kirke og Kultur
Klinisk Sygepleje
Kritisk Juss
Kunst og kultur
Lov og Rett
Maal og Minne
NORMA
Naturen
Nordic Journal of Digital Literacy
Nordic Journal of Human Rights
Nordic Studies in Education
Nordisk Domssamling
Nordisk kulturpolitisk tidskrift
Nordisk politiforskning
Nordisk sosialt arbeid
Nordisk sygeplejeforskning
Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk
Nordisk Østforum
Norsk Filosofisk tidsskrift
Norsk Litteratur­vitenskapelig Tidsskrift
Norsk Teologisk Tidsskrift
Norsk antropologisk tidsskrift
Norsk medietidsskrift
Norsk pedagogisk tidsskrift
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
Nytt Norsk Tidsskrift
Plan
Praktisk økonomi & finans
Rus & Samfunn
Samtiden
Skatterett
Sosiologisk tidsskrift
Stat & Styring
Studia Musicologica Norvegica
Søkelys på arbeidslivet
Teologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Rettsvitenskap
Tidsskrift for Teologi og Kirke
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Tidsskrift for samfunnsforskning
Tidsskriftet Norges barnevern
Uniped
Rus & avhengighet

23 votes
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Anonymous shared this idea  ·   ·  Admin →

  1 comment

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • Ellen Sejersted commented  · 

    hope the journals from idunn/universitetsforlaget will be included :)

   Feedback and Knowledge Base