Please add the following journal/publisher...

Journal Reference

Harran Unıversity Journal of theology Faculty :
ISSN:1303-2054 e-ISSN:2564-7741
journal:1420 DOI
http://dergipark.gov.tr/harranilahiyatdergisi

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

HARRAN THEOLOGY FACULTY shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • HARRAN THEOLOGY FACULTY commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Harran University Theology Faculty Journal

  "Nicelikten niteliğe dev bir adımın eşiğindeyiz."

  1995 yılından bu yana yayın hayatında yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz, Sosyal-Beşeri İlimler/Dini Araştırmalar alanında te’lif edilen makaleleri ilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir. Dergimizde aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

  Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Son aşama olarak da iki hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

  Dergimiz, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır. Dergimize göndereceğiniz akademik çalışmalarınızı yeni sayının yayımlanmasından en geç 1 ay önce göndermeniz gerekmektedir.

  Dergimize göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızı ilim dünyasına ulaştırmak bizleri memnun edecektir.

Feedback and Knowledge Base